sqbd2100 creeping darkness 1

Tento úkol je propojen s hlavním úkolem Překročení Boareskyrského mostu (mqbd2000). Jakmile se ocitnete uvnitř pevnosti (mbd2100), pošle vás Khalid, abyste se setkali s Wynanem Hessem a rozebrali obranné možnosti tvrze. Během této konverzace, vyrušíte Wynana z koncentrace, což způsobí na krátkou chvíli povolení obrany tvrze a to způsobí průnik projektilu z katapultu do tvrze. Po jakmile po explozi získáte znovu vědomí, běžte do hlavní místnosti tvrze, kde naleznete magický čarokámen, který neustále bude oslabovat obyvatele tvrze. Wynan vás požádá o vyřešení tohoto problému.

sqbd2100 creeping darkness 2

Použijte teleportační kruh, abyste se dostali zpět do lesa a běžte do křižáckého tábora. Jakmile dostanete povolení ke vstupu do tábora (vedlejší úkol Pohřešovaná hlídka – sqbd7200-missing-patrol. Vydejte se do západní části tábora a nejděte tam mága jménem Vichand, který je zodpovědný za celou situaci. Vašim cílem je donutit Vichanda, aby vám vydal svitek, který použil k očarování čarokamene. Můžete jej vydírat, příkladně tím, že odhalíte, kdo doopravdy jste. Nepokoušejte se na něj útočit a také nevolte příliš jemné varianty dialogu.

Vraťte se zpět za Wynanem Hessem se svitkem. Dejte svitek mágovi a nesnažte se za svou službu požadovat platbu, protože by to způsobilo souboj s obyvateli tvrze, po kterém jistě netoužíte. Čarokámen bude svitkem „deaktivován“, ale poté se u něj objeví Přízrak. Buďte připraveni eliminovat stvůru, ale nebojte se, protože lidé v místnosti vám pomůžou.

sqbd2100 the call of the wild mage 1

Tento úkol se týká poloviční elfky Neery, kterou můžete najít v její cele v zadní místnosti tvrze.

Během setkání vám Neera řekne, že potřebuje několik vzácných ingrediencí na speciální lektvar.

Můžete jí pomoct získat tyto ingredience, i přesto že ji neplánujete přijmout do družiny nebo ji chcete nechat v pevnosti. Seznam ingrediencí je níže.

Seznam:

Pavoučí noha

Pírko

Lektvar vnímavosti

Belladona

Tuřínový džus

sqbd2100 the call of the wild mage 2

Noha sedminohého pavouka

Nohu sedminohého pavouka můžete získat v Lese wyrmů (mbd7200). V jižní části lesa je vchod do pavoučí jeskyně, kde je velká skupina pavouků. Jeden z pavouků v severní části jeskyně po sobě nechá nohu.

Varování – Buďte si jisti, že si pavoučí nohu vezmete, protože loot po čase vždy zmizí tzn. Později byste pavoučí nohu už nezískali.

Pírko z křídla Planetára

sqbd2100 the call of the wild mage 3

Pírko z křídla Planetára má v držení kouzelník Vichand v táboře křižáků (mbd2000-Boareskyrský most). Můžete tento předmět získat při plnění úkolu sqbd2100-Plíživá temnota, protože poté, co budete vyjednávat s mágem ohledně svitku, tak můžete také koupit toto pírko od Vichanda za 500zl, Pokud jste zničili křižáky během bitvy, tak stále tento předmět můžete získat. V tomto případě, prohledejte Vichandovi předměty v západní části tábora (normálně vás totiž Vichand nenechá podívat se do jeho věcí.

Lektvar vnímavosti

Lektvar vnímavosti je jeden z nejběžnějších ingrediencí, kterou můžete najít na různých místech v herním světě nebo koupit u některých prodavačů.

sqbd2100 tender of the dead 1

Pro odemčení tohoto úkolu se musíte setkat se ženou zvanou Junia, která se nachází v místnosti s oltařem (mbd2000 – mapa boareskyrského mostu). Setkání se vám nabídne po tom, co dokončíte úkol sqbd2100 – Plíživá temnota, což je poté, co neutralizujete negativní efekty Čarokamene. Junia vás požádá o přenesení tří mrtvých těl k oltáři. Jsou to lidé, kteří zemřou při průniku čarokamene do hlavní místnosti pevnosti a jsou označeni na screenshotu výše. Musíte vzít všechny tři mrtvoly a dát je na oltář (přesunout těla z inventáře party do „inventáře“ oltáře).

Varování – Vyberte si nějaký charakter, který má vysokou nosnost, jinak bude charakter velmi přetížen a nebude se moci pohybovat.

sqbd2100 tender of the dead 2

Promluvte si znovu s Juniou, která vám řekne, že identifikovala mezi mrtvými ženu, která je Tharantisovou sestrou. Junia vás požádá, abyste Tharantise informovali o smrti jeho sestry. Tharantise najdete na vrcholu pevnosti. Jakmile jej informujte o špatných zprávách, budete požádán o donesení zlatého náhrdelníku, který patřil jeho sestře Kendře.

Vraťte se za Junií a požádejte ji o přívěšek. Povšimnete si, že ostatní mrtvolám se také ztratily cennosti. Junia poukáže na Ymoriho, který by měl být za to zodpovědný a pošle vás, abyste se po něm poohlédli. Odejděte z pevnosti pomocí teleportačního kruhu a jakmile se ocitnete v lese běžte na severozápad. Budete potřebovat dosáhnout místa s mrtvolou, které je označeno na screenshotu výše (mbd2000). Pokus o prozkoumání těla způsobí, že se na místě objeví velká skupina zombíků, takže buďte připraveni na boj. Jakmile pozabíjíte nemrtvé, prohledejte pozůstatky, přičemž jedny z nich budou Ymoriho. Vezměte si Přívěšek.

sqbd2100 tender of the dead 3

Vraťte se za Junií a během konverzace ji obviňte z toho, že vás poslala na jistou smrt. Jakmile si ji poslechnete, můžete jí poděkovat za zbavení se kultisty předtím, než způsobil nějakou škodu jiným lidem (druhá dialogová možnost) nebo ji přinutit k útoku na vás (první nebo třetí dialogová možnost). V druhém případě si musíte uvědomit, že Junia kouzlí velmi silná kouzla a přivolá Wighty na její pomoc. Nehledě na to jak se rozhodnete, vraťte se za Tharantisem a dejte mu Kendřin přívěšek. Pokud jste zabili Junii, vraťte přívěšek a odměnou vám bude zvýšení reputace party.

sqbd2000 the fear

Toto je krátký úkol, který se vám odemkne, jakmile narazíte na Thirrima a Elandra, kteří se nacházejí nahoře na tvrzi Bridgefort (mbd2000-Boareskyrský most). Jakmile se k nim přiblížíte, započne konverzace (dialogové možnosti nebudou důležité) a po chvíli se objeví nestvůra, Velký Feyr. Toto monstrum dává obrovské drtivé zranění a může vzbudit strach mezi členy vaší party nebo je uvést do bezvědomí. Pokuste se předejít negativním efektům (ochrana proti strachu není od věci). Jakmile vyhrajete souboj, promluvte si znovu s Thirrimem a Elandrem. Konverzace se může zúčastnit také strážný Tharantis. Můžete mu vysvětlit celou situaci a požádat jej o nějaké léčivé nápoje.