mbd2000

Popis míst na mapě:

01 - Startovací místo

Na tomto místě se objevíte při vstupu do oblasti.

Severozápadní cesta

Tato cesta vede do tábora křižáků.

Severovýchodní cesta

Tato cesta vede k teleportačnímu kruhu a je obsazena příšerami (skuruti).

02 – Vstup do tábora

Budete vpuštěni do tábora, pokud jste v ruinách Bhallova chrámu (mbd7230) osvobodili Keherrema (sqbd7230 – Pohřešovaná hlídka) nebo pokud jste jej zabili a vzali z jeho mrtvoly Keherremův odznak.

03 – Křižácký tábor

Po táboře se můžete volně pohybovat. Hlavní hrdina může být rozpoznán pouze Oloneirosem – křižáci zaútočí na družinu, pokud se neomluvíte za svou chybu.

Můžete se promluvit s Kharmem o Keherremovi (sqbd7230 – Pohřešovaná hlídka) a o spuštění padacího mostu po použití ochranného kamene (sqbd2000 – Down With the Drawbridge).

Také zde najdete Tepidův krígl s pivem v jednom z beden pro žoldáka z úkolu sqbdxxxx – Nenormální.

Půl-ork jménem Dorn-Il Khan je držen v jedné z klecí. Můžete jej osvobodit a požádat jej, aby se připojil k vašemu týmu (jeho majetek je poblíž v bedně).

Později ve hře v tomto táboře proběhne bitva nebo se můžete vzdát a přechytračit křižáky – Přechod Boareskyrského mostu – hlavní úkol.

04 – Teleportační kruh v lese

Po cestě k teleportačního kruhu narazíte na velkou skupinu skřetů.

Teleportovat se můžete pouze v případě, že máte u sebe Ochranný kámen z ruin chrámu Bhalla (mbd7230-ruin-temple.jpg). Teleport vede do jedné z místnosti v tvrzi Bridgefort. Teleport můžete používat vícekrát.

05 – Jeskyně

V této jeskyni se nachází velmi velká skupina skřetů. Po boji můžete zkontrolovat jejich skrýš a najít tam nějaké zlaté, magickou čelenku a jiné věci.

06 – Padací most

Tento most dělí pevnost od křižáckého tábora.

Později ve hře můžete most spustit v případě, že se budete chtít vzdát nebo začat obrovskou bitvu s křižáky – (mqbd2000 – Přechod přes Boareskyrský most).

07 – Dveře

Tento průchod propojuje hlavní místnost pevnosti (mbd2100.jpg) s povrchem pevnosti.

08 – Bridgefort

Do pevnosti se nemůžete dostat hlavní branou, ale musíte se teleportovat pomocí Teleportačního kruhu v lese s Ochranným kamenem v inventáři.

V tvrzi se můžete setkat s Khalidem, jakmile budete připraveni vyřešit problém s obléháním (mqbd2000-Přechod přes Boareskyrský most) a také budete mít možnost nabrat Khalida do družiny.

Na vrcholu Bridgefortu jsou také další charaktery – Thirrim a Elandro (sqbd2000-Strach) a Tharantis, který je spojen s úkolem sqbd2100-Ošetřovatelka mrtvých.

09 - Ymirovo tělo

Na Ymirovo tělo se můžete jít podívat po započetí úkolu sqbd2100 – Ošetřovatelka mrtvých. Poté, co prohledáte jeho tělo se na vás vyrojí skupina „zombíků“, která na vás zaútočí.

10 – Brána

Na most můžete vstoupit poté, co se buď vzdáte křížákům uvnitř pevnosti nebo poté, co vyhrajete bitvu v křižáckém táboře – mqbd2000 – Přechod přes Boareskyrský most.

11 – Blokáda na mostě

Musíte zde porazit nepřátele, kteří se budou snažit vyhodit do vzduchu most. Jakmile je porazíte, vraťte se za spojenci v nyní pobitém křižáckém táboře a pak přejděte přes most.

12 – Východ

Sem se můžete dostat poté, co se vypořádáte s nepřáteli na mostě. Můžete ihned opustit mapu nebo ještě prozkoumat studnu poblíž. Pokud hodíte hodně peněz do studny (alespoň 25zl.), dostanete požehnání nebo léčení.

Základní informace k oblasti Boareskyrský most

Mapa výše se váže k Boareskyrskému mostu, což je oblast velmi důležitá pro hlavní dějovou linku. Zde můžete najít Křižácký tábor, tvrz Bridgefort a samotný Boareskyrský most. Lokace je zajímavá už tím, že do pevnosti Bridgefort se nedostanete hlavní branou, ale pouze pomocí Ochranného kamene přes Teleportační kruh.

Důvodem proč jste na tomto místě je vyřešení problému s obléháním tvrze Bridgefort křižáky a tak získání přístupu k mostu a překročením řeky. Mimo tyto věci jsou v této oblasti další aktivity a vedlejší úkoly, které zde můžete splnit. Můžete zde nalézt několik obchodníků, splnit pár vedlejších úkolů a zrekrutovat 3 nové členy do družiny.

Nejdůležitější místa v oblasti Boareskyrský most

Vstup do Křižáckého tábora

Tábor je uzavřen pro neautorizované osoby. Můžete získat do něj přístup pouze, pokud navštívíte vězení (mbd7230-Ruin Temple of Bhall) v Lese Wyrmů (mbd7200-Forest of Wyrms), kde je uvězněn Keherrem s ostatními křižáky Pokud osvobodíte Keherrema v rámci úkolu Pohřešovaná hlídka (sqbd7230 – Missing Patrol), musíte se na něj odvolávat při vstupu do tábora.

V případě, že jste je usmrtili, musíte prohledat Keherremovo tělo a vzít z něj Keherremův odznak, který musíte ukázat seržantovi chránícímu vstup do tábora.

Křižácký tábor

Pokud jste byli vpuštěni do tábora, pak se uvnitř něj můžete volně pohybovat a nebudete zastaveni křižáckým velitelem, Barghestem. Jediný, kdo může rozpoznat vašeho hlavního hrdinu je kouzelník Oloneiros. Pokud jste s ním započali diskuzi omylem, rychle se mu omluvte a ukončete konverzaci. V opačném případě by na vás zaútočil každý v táboře, což by jistě znamenalo rychlou smrt.

Jsou zde taky méně důležité osoby, se kterými si můžete promluvit. Můžete si promluvit s kolonelem Kharmem o Ochranném kameni a Bridgefortském padacím mostě (nijak to neovlivní hlavní úkol).

V západní části tábora narazíte, v jedné z klecí, na uvězněného půl-orka, jménem Dorn-Il Khan. Můžete jej osvobodit a pozvat jej do vaší družiny nebo jej poslat do tábora Ohnivé pěsti (nikdo ho nebude zastavovat). Důležitou informací je, že jeho vybavení můžete nalézt uložené v truhle poblíž Vichanda.

Dorn-Il Khanovo vybavení:

Teleportační kruh

Předtím než se dostanete k tomuto portálu, musíte se zbavit velké tlupy skřetů. Dále se musíte ujistit, že máte magický Ochranný kámen, obdržený nebo odejmutý od kněžky Akany z Ruin chrámu Bhalla (mbd7230-ruined temple of Bhall). Poté, co umístíte vaši družinu poblíž Teleportačního kruhu, tak se můžete přemístit dovnitř tvrze (mbd2100-Bridgefort).

Poznámka – Mezi teleportačními kruhy v lese a v pevnosti můžete cestovat bez jakéhokoliv omezení. Za další, nemusíte

mbd2100 bridgefort

mbd2010