Vytisknout
Kategorie: Průvodce
Zobrazení: 3209

Témata a kapitoly:

Rasa - Přesvědčení - Vlastnosti - Povolání

 

(z větší části je užita upravená citace z BG2 oficiální příručky od Zy Nicholsona a Jaliana Galeho, Nakladatelství Prima games, 2000)

 

Při tvorbě postavy ve hře jednoho hráče je třeba myslet i na odpovědnost za to, že vytváříš vedoucí postavu. Neobávej se, že by ses specializací na některou určitou rasu nebo povolání připravil o nějakou část hry. Vybudováním dobře vyvážené družiny budeš moci stejně dobře zkoušet své štěstí při krádežích jako při kouzlení a celé řadě dalších činností, dokonce i v případě, že je tvým vůdcem obyčejný bojovník či barbar. Podobně bez obavy vyzkoušej celou řadu kitů a měj na paměti, že méně specializované hrdiny můžeš najmout pro ty oblasti, v nichž se cítíš být méně disponovaný.

 

1


nahoru

 

 

RASA

Ačkoliv je pravda, že lidé mají k dispozici širší výběr povolání, může volba jiné rasy přinést zkušenějšímu hráči taktickou výhodu. Rasové zvláštnosti mohou otevřít možnosti vyššího skóre v některých vlastnostech (nad 18, což je většinou limit). Proto se případně rozhodni pro některé povolání, za které bys rád hrál ještě předvolbou rasy. Trpaslík bojovník může například získat velkou odolnost 19, zatímco zloděj půlčík s obratností 19 vynikne nejen ve své profesi, ale bude také schopen vyhýbat se ranám ještě před tím, než se do úvahy vezme nějaká zbroj. Současné nevýhody jsou ale nezbytné a nutné pro vyvážení hry. Přesto ale bude hra s postavou, která mimořádně vyniká v určité oblasti, zatímco v jiné je oslabena, mnohem zajímavější než hra s vyváženým průměrným typem.

Pro jednotlivá povolání má každá rasa určité predispozice či indispozice, proto je výběr rasy důležitým krokem každého hráče. Trpaslíci jsou velmi odolní (max. 19), ale méně obratní (max. 17), to z nich dělá výborné válečníky. Gnómové mají zase bonus k inteligenci, takže se skvěle hodí na mága. Půlčíci a Elfové s max. obratností 19 budou zase vynikjícími zloději, více o omezeních / bonusech ras a možných povoláních najdete v následující tabulce. (Tabulka ras a dostupných povolání pro BG1 )

 

4

 

NAHAZOVÁNÍ

Dùležité je si počítat - sčítat naházné vlastnosti. Ne ale síla + obratnost, ale hodnoty přes deset, je to mnohem rychlejší. Pokud je hodnota menší než deset, přirozeně odečítáte. Takto vzniklý součet by měl být určitě přes 30 (pokud sčítáte i s desítkami, tak 90). Viz níže.

Žádná vlastnost by neměla klesnout pod 8 - jsou za to penalizace. Počítejte s tím, že ve hře (v Léčebně) se budete muset rozloučit s jedním bodem vlastnosti - vybírat budete moci ze všech krom Cha.

Při nahazování postavy funguje princip náhodného vrhu virtuální kostkou. Vždy když tvoříte postavu užívejte dalších vrhů, aby součet dělal něco přes 80 bodů, čím více, tím lépe. Většinové hody jsou něco přes 70, vy se pokuste aspoň o 84. Vrhy kostkou ovlivňuje povolání, které jste si zvolili. Jednotlivá zaměření mají totiž své minimální hodnoty určitých vlastností, to vám může při nahazování pomoct, nebo naopak přitížit.

 

3


nahoru

 

 

PŘESVĚDČENÍ

Pozadí příběhu Baldurs Gate předpokládá bez ohledu na tvou vlastní volbu, že je tvá postava potomkem temného boha. Z funkčního hlediska hry to znamená, že budeš nadán celou řadou zvláštních schopností podle svého přesvědčení. Dobré postavy mohou očekávat slabší hojivá kouzla, zatímco jejich zlé protějšky naleznou sily schopné odčerpávat životní energii.

Cítíš-li uspokojení z každého šťastného zakončení nějakého questu, zvol si dobré (Good) nebo zákonné (Lawful) přesvědčení. Pokud patříš k hráčům, kteří s oblibou přepadají a vykrádají obchody s naději, že získají něco cenného, je třeba si přiznat, že pro tebe bude vhodnější zlé (Evil) nebo chaotické (Chaotic) přesvědčení. Podle toho se pak tvá hra bude odvíjet.

 


nahoru

 

 

VLASTNOSTI

(Tabulka vlastností: bonusy/postihy)

Sila (Strength)

Síla, primární vlastnost bojovníků, určuje pravděpodobnost proražení zbroje a zasazení úspěšného zásahu Druhotnou roli má síla v tom, že stanoví, kolik nákladu postava unese. V počáteční fázi hry je rozhodně dobré mít nějakého siláka, který bude družině sloužit jako „nákladní vůz" a vléci s sebou všechny poklady a soupravy neidentifikované magické zbroje zpět do města k oceněn(. Nezapomeň, že některá kouzla nebo speciální útoky mohou dočasně snížit sílu, takže oběť pak bude přetížena a nebude se moci hnout.
V Baldurs Gate narazíš také na brnění a zbraně, které budou vyžadovat určitou sílu, aby mohly být nošeny - často proto, žel jde o věci vyrobené pro ogry nebo obry. Máš-li pochyby, zkontroluj si popis předmětu, máš-li potřebné požadavky splněny.


Důležitá pro všechny, kdo mají v úmyslu bojovat na blízko, bez ohledu na povolání (nebo v případě archera - síla 18 je nutností pro možnost používat skládané luky!). Ovšem u válečníků - tj. bojovník, hraničář, paladin, barbar, ((mnich)) je 18 naprostou nutností. U válečníků (až na mnicha) je za 18 ještě číslo - od 01-100 (00). Opět čím vyšší tím lepší (nejlepší je 00).
Pokud nemáte v úmyslu být nějaký bijec, stačí síla 14. Pokud bude nižší, bude se vám často stávat, že budete přetíženi.
Pozn.: Snažte se mít sílu 18/00 a vyšší - ne při nahazování, ale pomocí kouzel, opasků a lektvarů. Bonusy k boji jsou od síly 18/00 velmi zajímavé - +3 hit, +6 damage.

 

Obratnost (Dexterity)

Toto je jedna z nejdůležitějších vlastností pro jakoukoliv postavu - ne pouze pro zloděje neboť vyjadřuje fyzickou agilitu a schopnost uhýbat před útoky, stejně jako zajišťuje potřebnou zručnost pro používání střelných zbraní [Obr. 02]. Vysoká obratnost snižuje hodnocení kvality tvého obrnění - armor class (AC), což snižuje pravděpodobnost, že budeš zasažen. Budeš-li hrát za mága, zjistíš, že obratnost je mnohem důležitější než síla, neboť budeš fyzické útoky spíše přijímat než rozdávat..
Během svého putování budeš schopen nalézt Chrániče obratnosti, které zvýší tvou obratnost na 18, takže i ty nejneobratnější postavy budou schopny vyvážit svou přirozenou indispozici.

Obratnost je jediná vlastnost, ketrá by měla bezpodmínečně být u všech 18. Obratnost 18 znamená bonus +4 na obrané číslo, (17 jen +3, 16 +2, 15 +1, 14 +0). Vysoká obratnost znamená také bouns na OČ proti střelným zbraním.

 

Odolnost (Constitution)

Konstituce vyjadřuje tvou výdrž, stejně jako odolnost vůči jedům a nemocím. Postavy s velmi slabou konstitucí se budou cítit vyčerpané dříve než jejich drsnější kolegové.
Mazaní hráči Baldur's Gate by si mohli užítím možností Uložení/Načtení hry zajistit, že při přechodu na vyšší úroveň dostanou maximální počet životů.

Hlavní význam odolnosti je v bonusových životech za úroveň. Pokud hrajete za válečníka (bojovník, hraničář, paladin, barbar, mnich), měli byste mít odolnost 18 - +4 životy za úroveň.
POZOR: Pokud hrajete za ne-válečníka (postavu která nemá za 18 u síly desetinná místa), nemá smysl mít odolnost větší než 16! V případě odolnosti 17 a 18 nedostanete žádné další životy.

 

Inteligence (Intelligence)

Tato vlastnost je primárně důležitá pro kouzelníky. Je zde navíc skrytý zákaz, snižujíc( při inteligenci pod 19 počet kouzel, která se kouzelník může v každé úrovni naučit. Mág s inteligencí 18 se může naučit maximálně 18 kouzel (tedy 18 kouzel 1. úrovně, 18 kouzel 2. úrovně a tak podobně). Při inteligenci 17 je tato hodnota 14 kouzel, při inteligenci 15-16 je to 11 kouzel [Obr. 03]. Nesnaž se učit kouzla ze svitku jen pro zisk zkušenosti, zvaž užitečnost toho kterého kouzla a případně ho odlož na později, nebudeš-li si jeho potřebností jist. Je třeba poznamenat, že hráč hrající za gnómského kouzelníka může mít inteligenci 19 a stát se tak výjimečným mágem.

Ovlivňuje šanci na opis kouzla ze svitku a maximalní možný počet kouzel zapsaných do knihy.

 

Moudrost (Wisdom)

Klerik s vysokou hodnotou této vlastnosti získá schopnost učit se nějaká kouzla navíc a to v závislosti na svém důvtipu a úsudku. Moudrost také určuje míru znalostí, která pomáhá např.  při určování neznámých předmětů.

POZOR!!! U polo-kouzlících povolání - bard, hraničář, paladin moudrost ani inteligence NEOVLIVŇUJÍ POČET KOUZEL VŮBEC. Proto je sražte co nejníž a investujte raději do vašeho charisma.

 

Charisma (Charisma)

Jedna z nejčastěji a přitom neprávem opomíjených vlastností. Obvykle utrpí už při tvorbě postavy. Charisma přitom zvyšuje tvou přesvědčivost a otevírá nové možnosti v dialogu (například při handrkování se o ceny). Při nákupech v obchodech zjistíš, že kupci obvykle určují své ceny podle tvé reputace a charismy.
Každý obchodník je šťasten, když ho druzí vidí, já jediná s proslulými hrdiny, nicméně přitažlivý hrdina bude navíc schopen získat nějaké výhodné slevy.
Různé věci, jako například Prsten vlivu nebo Nymfí plášť pomohou vylepšit tvou charismu a je vhodné je oblékat před každým větším nákupem.

Charisma ovlivňuje reakce postav na vaší hlavní postavu - buď na tu která mluví, nebo na tu to je nahoře. Ovlivňuje taky ceny v obchodech. (Proto si držte předměty jako je Plášť nymfy (+2), Čepel Růží (+3), Prsten Ovlivnění člověka (18) a před nakupováním kouzlete 'Přátelé'.)
Na internetu se setkáte s názorem, že máte srazit Cha na 3, protože jsou ve hře NPC se slušným charisma a vám stačí jedna postava s dobrým charisma.

 

2


nahoru

 

 

POVOLÁNÍ

Povolání postavy je cosi jako profese či kariéra, k níž byla postava již od mládí trénována. Každé povolání má odlišné zvláštní schopnosti a vlastnosti, které jsou dostupné výhradně jeho příslušníkům. Bližší informace najdete v tabulce ras a dostupných povolání. (Tabulka ras a dostupných povolání pro BG1 )

 

 

 


nahoru