Témata a kapitoly:

Formace - Průzkum a plížení - Rozestavení - Bojové taktiky - Návnada - Boj na dálku - Lukostřelecká past - Povolaní spojenci

(z větší části je užita upravená citace z BG2 oficiální příručky od Zy Nicholsona a Jaliana Galeho, Nakladatelství Prima games, 2000)

 

 FORMACE

Pravým kliknutím na některou z pohotových voleb formace (Quick Formation) si můžeš vybrat novou formaci z celkové nabídky. Každá z formací má svůj smysl a uplatnění, ale ty se naplňují pouze při odpovídajícím pořadí postav (jak je vidět na pravé straně obrazovky). Pochodová sestava se ti zprvu může zdát zbytečná, ale při bitvách její význam najednou vyvstane. Nestvůry obvykle útočí na první postavy, které spatří, takže umístěním silného vůdce do čela zajistíš ochranu mágům vzadu, až se rozpoutá boj.

 

8

 

Dvojstup
Pochod ve dvojstupu, ať již přímou nebo
i v zatáčkách, je dobrou základní formací, která zabezpečuje tvé družině sevřený tvar a presto ji neomezuje v pohybu úzkými podzemními chodbami. Do předních řad postav bojovníky, kteří budou sloužit jako pancéřová hráz, chránící další členy týmu vzadu před náhodným přepadem.

Véčko
Trojúhelníka formace ve tvaru V je vhodnější do otevřeného terénu, kdy širší rozestupy rozšiřují zorné pole tvých postav a zrychlují tak průzkum. Slabší postavy by měly zaujmout střední pozici nebo místa na středních křídlech nežli vzadu, kdežto bojovníci by měli být na vzdálených křídlech, neboť nepřátelé obvykle zachytí hroty trojúhelníku.

Zástup
Formace, kdy se pohybuje jeden dobrodruh za druhým, je nejvhodnější využívat při pouti křivolakými cestičkami nebo zastavěnými oblastmi, jako jsou hřbety střech v chudinské čtvrti. Do nepřátelského nebo otevřeného prostoru není vhodné tuto sestavu používat, neboť není bezpečná, zvláště s ohledem na postavu na chvostu zástupu, která může být ohrožena znovu se objevujícími nestvůrami.


nahoru

 

 

PRŮZKUM A PLÍŽENÍ

Ovládnutí taktik skrytého pohybu je jedním ze základních předpokladů zvládnutí Baldur's Gate Skrývání se ve stínu a tichý pohyb jsou vlastně přístupnou a přitom neomezenou variantou neviditelnosti. Určitě se přesvědčíš, že dobrý zloděj má cenu dvou bojovníků.
Průzkum nového území vždy provází nebezpečí, proto hraje průzkum důležitou roli ve tvé snaze udržet své postavy naživu. Odhalení stanoviště nepřítele dříve, než se s nimi budeš muset utkat, má význam pro přežití na nebezpečných místech. Získáš tak možnost naplánovat si svou strategii předem a ne reagovat ve chvatu, když tě soupeř překvapí. Z toho plyne, že by každá družina měla mít k dispozici zloděje (v dungeonech) nebo hraničáře v pobíjené zbroji (ve volném terénu), aby plnili roli průzkumníků a kontrolovali trasu, než na ni vkročí ostatní.


nahoru

 

 

ROZESTAVENÍ

Výhoda jedné nebo více postav se schopnostmi skrytého pohybu v družině spočívá v možnosti zajistit boky nepřítele, než na něj zaútočí. Dokonce i v případě, že budeš konfrontován přesilou nebo silnějším protivníkem, může obratné a promyšlené rozmístění členů družiny změnit bitvu z beznadějného masakru na pohodlné vítězství.

Vyšší míra poranění

Průzkumníci z řad zlodějů mají oproti hraničářům četné výhody. Předně jsou schopni zasadit zákeřný úder (backstab) a zajistit tak vyšší míru způsobeného poranění – to často stačí k přímému zabití nepřítele. Ale i pokud by tato schopnost nebyla k mání, bude mít tvůj průzkumník výhodu překvapení, takže bude moci účinně zaútočit, než bude mít nepřítel šanci zareagovat. Nevýhodou zlodějů je, že po prvotním výpadu jsou jejich bojové schopnosti slabší. Jako bojovník bude mít hraničář větší schopnost se udržet, a bude-li čelit více soupeřům, bude si vést lépe.

Útok na pozice střelců

Postavy se střelnými zbraněmi budou při těsném střetnutí penalizovány. Náhlé objevení se tvého zvěda v jejich blízkosti je výrazně znevýhodní. Mohou dokonce zpanikařit, přehodit zbraň ze střelné na zbraň pro boj zblízka a tak zcela rezignovat na plánované ostřelování. Tato taktika je obzvláště účinná proti malým skupinám nepřátel, kteří jsou fyzicky slabší v těsném střetu, ale jinak jsou schopni metat magické střely.

Přerušení kouzlení

Jedním z nejskvělejších využití momentu překvapení zvěda je rušení nepřátelského kouzelníka uprostřed dlouhého zaříkávání, které způsobí, že jeho mocné kouzlo nevyjde. Invokaci kouzla je totiž třeba pronést v celé úplnosti, má-li se podařit.

Loupení

V městským oblastech pocítíš neodbytnou potřebu získat věci, které s určitostí patří někomu jinému. Někde je ten „někdo jiný" přítomen a tehdy se bude velmi zajímat o to, co v jeho příbytku pohledáváš. Dokonce i v případě, že budeš hrát za postavu s dobrým přesvědčením, se můžeš utěšit argumentem, že tvá potřeba dané věci je větší než jejich a budeš se snažit tuto věc získat co možná nejklidněji.

Bohužel majitel může pocítit touhu zavolat místní stráže. Klíčem k tomu, jak se vyhnout konfliktu - a tím i následnému snížení reputace - je poflakovat se kolem truhlice nebo skříně, dokud se majitel nevytratí z dohledu nebo dokonce někam jinam.
Pokud se k tomu nemají, můžeš je obelstít tím, že se budou dívat jiným směrem. Jiná tvá postava může s majitelem zapříst hovor na opačné straně a tak ho donutit, aby se otočil. Zatímco bude majitel hledět opačným směrem, může zloděj vyprázdnit obsah schránky. Měj ale na paměti, že některé schránky se otevírají hlučně a pak ti sebevětší snaha nepomůže získat věc bez boje.


nahoru

 

 

BOJOVÉ TAKTIKY

(Rada: pokud se ti zdá nějaký souboj nezvládutelný, máš špatnou strategii. Zkus změnit zapamatovaná kouza, rozestavení kolem nepřítele, vyměnit zbraň na blízku lukem či přichystej zloděje k probodnutí. Malá změna přípravy na souboj může v BG znamenat vítězství.)

Tví nepřátelé budou na Tvé útoky reagovat inteligentně, ale kvůli tomu budou jejich akce do určité míry předvídatelné, což ze zkušenosti prokoukneš. Využij svého zvěda k prohlédnutí nepřítele na tahu. Jsou tam bojovníci? Ti se tedy vrhnou vpřed. Jsou tam lučištníci? Ti se zřejmě pokusí zaujmout výhodné palebné postavení. Jsou tam mágové? Budou kouzlit ochranná a podpůrná kouzla, než zaútočí. Pak budeš vědět, jak se bitva rozvine, když budeš tušit, kam se má která tvá postava přesunout. Ale i inteligentní reakce lze zmást. Náhlým objevením se slabšího přivolaného monstra můžeš odlákat nepřátelské bojovníky a tak ponechat cizího kouzelníka na milost či nemilost tvé družiny. Přivolaná monstra jsou sice možná jen o něco víc než rušivým prvkem, ale ty díky nim můžeš získat poziční výhodu a to za cenu pouhého levného a zdánlivě podřadného kouzla. Je scestné si myslet, že ti zajistí vítězství v bitvách, které se prve zdály být nemožné. Žádná družina není tak silná, aby dokázala přestát každou bitvu jen hrubou silou při plné zteči, proto zvaž své možnosti.


nahoru

 

 

NÁVNADA

Při boji s novými nebezpečnými nepřáteli je třeba se držet zlatého pravidla ukousnout si jen tolik, kolik budu schopen spolknout. Rozrušení skupiny nepřátel a jejich postupná likvidace je účinnou taktikou pro bitvy s velkým počtem nepřátel. Slabší družině umožní vypořádat se individuálně s nestvůrami, které jsou mnohem silnější než kterákoliv tvá postava.
S využitím průzkumu nepřátelských pozic budeš moci vyslat družinu do vhodné vzdálenosti od soupeře a vybrat jednu postavu jako „návnadu". Nechej ji pak pomalu se přibližovat k protivníkům, aby byl odhalen pouze jediný z nich (střelná zbraň - dokonce i neúčinná -může pomoci nalákat jeho pozornost). Pak se rozeběhni zpět ke své družině s nepřátelskou nestvůrou v patách. Jakmile pak bude z dohledu svých společníků, můžeš se plně soustředit na boj proti jedinému tvorovi. Opakuj tento trik, dokud nezlikviduješ celou skupinu.

Výběr návnady

Vzhledem k tomu, že nestvůra bude dále útočit na návnadu, která ji vylákala, bude vhodné jako vnadidlo použít postavu s nejlepší kvalitou obrnění. Nicméně pokud se můžeš odlákávanému nepříteli na chvíli ztratit z očí (řekněme zahnout za roh chodby), může zdatný průzkumník využít této chvíle, aby se skryl ve stínu. Jestliže ztratí nestvůra návnadu z dohledu, zaútočí na další viditelný cíl (například na jednoho z tvrdých válečníkův přední linii). Skrytý zvěd tak získá vynikající příležitost, aby nepříteli vpadl do zad a zasadil zákeřný úder. Taktika návnady ztrácí účinnost při střetu se střelci, například lučištníky nebo kouzelníky, kteří začnou boj sesíláním obranných nebo útočných kouzel.


nahoru

 

 

BOJ NA DÁLKU

Lukostřelba je v Baldur's Gate velmi silným bojovým elementem a výrazně ti může pomoci od začátku až po finální souboj. Určitě měj v družině nějakého lučištníka.

Základním pravidlem by mělo být, že se budeš snažit vyzbrojit své postavy zbraní pro boj zblízka v prvním slotu a střelnou zbraní v druhém poličku. Budeš-li bojovat v těsné bitvě střelnou zbraní, budeš výrazně penalizován. Proto by měli mít lukostřelci k dispozici alespoň dýku, kterou by se bránili v boji na krátkou vzdálenost. Z toho plyne, že družina, která bude schopna měnit zbraně pro boj zblízka a střelné zbraně, zvýší své taktické možnosti v každé situaci. Úzké dveře a průchody mohou snížit počet bojovníkův přední linii na tři a méně, pak bude i střelba z praku nebo z některých magických předmětů lepší než pouhé postávání opodál.
Postavy obrněné štítem mohou používat jednoruční střelné zbraně. Vrhací sekery nebo nože vyžadují pouze jednu volnou ruku, ale je třeba je vložit do zbraňového slotu pro hlavní ruku. Prak je považován za jednoruční střelnou zbraň, neboť se předpokládá, že střelec nabíjí prak střelou z pouzdra na opasku.


nahoru

 

 


LUKOSTŘELECKÁ PAST

Běžná lukostřelecká past se skládá z přední linie dobře obrněných bojovníků, kteří chrání druhou řadu složenou z lučištníků a mágů. Můžeš-li navíc využít terénu (úzký průchod, dveře) pro zvýšena ochrany zadních řad, bude to ještě lepší. Pak využij stejné taktiky, jako je návnada, ale svým postavám zadej, aby střílely po nepříteli, jakmile se objeví. Pokud nestvůra přežije počáteční salvy, přepni se na zbraně pro boj zblízka a pokračuj jako obyčejně. Tento trik je mimořádně účinný při boji s nemrtvými, zvláště s těmi, kteří mohou tvé bojovníky v přední řadě znehybnit. Má-li tvůj klerik navíc aktivní kouzlo Obrácení nemrtvých, můžeš pokračovat v palbě na odmršťované nemrtvé šiky. V uzavřeném prostru se hodí zakouzlit Děs (Horror) nebo Plášť strachu, čímž dosáhneš stejného účinku i pro humanoidní protivníky.


nahoru

 

 

POVOLANÍ SPOJENCI

Baldur's Gate poskytuje širokou škálu příležitostí posílit dočasně své řady povoláním nestvůr, zvířat, nemrtvých bytostí. Povolávací kouzla lze získat z bezpočtu svitků a lze je seslat kdykoliv, zatímco zvláštní magické předměty umožní povolání specifických tvorů jednou za den.
Prvotním smyslem povolávání spojenců je zmnožit svoje síly. Pokud pak stojíš proti nepřátelům ve stejném počtu, v jakém jsou oni a své bojovníky vyšleš proti cizím mágům, mohou se nepřátelští bojovníci pustit do tvých slabých spojenců. S pomocí několika medvědů, kteří mohou zaměstnat několik soupeřů najednou, budou moci tví kouzelníci volněji dýchat a kouzlit bez přerušení. Podobný spotřební materiál ti zajistí čas a vyčerpá takové útoky, jako je odčerpání úrovní, které by jinak měly na tvé důležité postavy drastické účinky.

Druhotnou rolí povolaných tvorů je zvýšení rychlosti, s jakou nepříteli působíš škody. Silnější protivníci mohou zabít tvé nejsilnější bojovníky během několika kol, takže možnost zlikvidovat je za poloviční dobu může kříšení mrtvých změnit v zotavení raněných.
Záludnější taktikou pro rozmístění povolaných tvorů je „živá hradba". Dokonce i slabší Povolávací hůlka může v pokročilejších šarvátkách sehrát důležitou roli tím, že přehradí přivolanými tvory chodbu nebo kout, zatímco ty budeš přes svou živou kousající hradbu pálit ničivá kouzla. Nezapomeň, že můžeš obvykle přivolat tvory do určité vzdálenosti od své družiny a tak třeba uzavřít nepřítele z několika stran. Můžeš také napadnout střelce na místě, na které by ses jinak obtížně dostával.
Počet tvorů, které si můžeš kdykoliv přivolat na pomoc, je ale omezen na 6. Existence některých živočichů je navíc spojena s těsným časovým limitem, po jehož vypršení tví pomocníci zmizí bez ohledu na to, zda byli pobiti či ne.