V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

Podkategorie

Obsah

 

Slovo k návodu

Toto je návod pro hru Planescape: Torment od studia Black Isle. Původní snaha byla poskytnout, tolik řešení a cest jak hrát hru, kolik je jen možno. Řešení je zde snad pro všechny hlavní a vedlejší úkoly.  

Pokud v návodu naleznete nějaké nesrovnalosti, neváhejte mě informovat v knize návštěv.

Tato řešení jsou založena na původní verzi hry s opravným balíčkem od Plattera.

 

Vznik české verze návodu

Chtěl bych zde úvést, že se nejedná o originální návod, ale o přeloženou verzi návodu "Ps:T Walkthrough by Montresor" z anglických stránek o Ps:T. Tím to bych chtěl velmi poděkovat za inspiraci a za vzor výše jmenovanému Montresorovi za jeho výbornou práci na návodu, bez jehož snahy bych nemohl vytvořit ten svůj. Thanks Montresor :-)

 

Jak je návod organizován

Návod je organizován do 10 aktů, kde se každý zabývá určitou částí hry. Každý akt má svůj přehled, což je úvodní stránka kategorie daného aktu, kde jsou všeobecné informace o aktu a o tom jak jej splnit a zde jsou také odkazy na oddělené sekce ke každé oblasti s detailními informacemi. Z důvodu zamezení zbytečného "spoilování" jsou stránky oddělené a můžete tak pomocí sekce rozdělení nahlížet jen do těch informací, které v dané situaci potřebujete.

Ve hře je spousta malých a velkých úkolů. Popisuji každý úkol pod oblastí, kde jste úkol obdrželi spolu s instrukcemi, jak jej vyřešit. Několik málo úkolů obsahuje spoilery, v takových případech dávám řešní až nakonec stránky lokace, kde úkol dostanete.

* Planescape: Torment není rozdělen do Aktů nebo Kapitol jako třeba Baldur's Gate II, ale kvůli tomu, že je hra celkem lineární, tak je vhodné rozdělení do podkategorií, podle toho jak jste daleko ve hře.

 

O mapách

Všechny mapy jsou řešeny pomocí "Printscreenu". Velké, očíslované mapy jsou dány na začátku dané stránky a někdy také dále uvnitř textu. Návod poskytuje poznámky k číslům na mapach na většině stránek. Čísla na mapách korespondují s lokací, kterou právě máte otevřenou.

 

O autorech

Velké díky patří Montresorovi ze Sorcerer's place, díky jehož práci jsem byl schopen přeložit všeobecný návod a gameplay a také Pawlovi z http://www.planescape.wz.cz/, který souhlasil s tím, abych tady jeho návod zveřejnil. 

Oběma těmto lidem děkuji za jejich práci a doufám, že je potěší, že se stali mou inspirací. :-)

Kde začít

Pokud potřebujete poradit při tvorbě postavy, navštivte sekci Tvorba postavy

Pokud již máte vytvořenou postavu, ale potřebujete poradit se začátky, koukněte se do sekce Akt 1: Márnice.

Pokud jste zvládnuli utéct z Márnice, ale potřebujete poradit v Úlu, podívejte se do sekce Akt 2: Úl.

Pokud jste se ve hře dostali dál, bude vás zajímat sekce Rozdělení obsahu.