Přidána další část z obsahu Aktu 4 a jedná se o Doupě hrdlořezů.