Přidána nová oblast a to z Aktu 7 a jedná se o Vnější Curst.

Nově přidáno: Ravelino Bludiště

Dnes přidána nová oblast: Nevěstinec intelektuálních slastí

Dnes přidána oblast Městská hala.